Sager om pensionsforsikring og arbejdsmarkedspension

Sager om pensionsforsikring og arbejdsmarkedspension

06. maj 2020 af Advokat Lars Søndergaard

Som advokat har jeg ofte sager, der vedrører ret til forsikringsydelser i forbindelse med uarbejdsdygtighed. Mange er sikret mod tab af erhvervsevne via deres arbejdsmarkedspension eller via en forsikring, de selv har oprettet.

De fleste af den type forsikringer giver ret til ydelser, der beløbsmæssigt kan betyde meget for personer, der i en periode eller i resten af livet ikke kan arbejde i sædvanligt omfang. Det betyder modsat, at forsikringsselskaberne overvejer nøje, om betingelserne for at få ydelsen er opfyldt. De sager, som jeg har bistået med som advokat for uarbejdsdygtige personer, har vedrørt retten til at modtage ydelser.

Det har enten været i forbindelse med nægtelse af at bevilge ydelserne eller en meddelelse om, at den pågældende ikke længere var berettiget til ydelser. Forsikringsselskaber og pensionskasser hævder undertiden, at de, der gerne vil have ydelsen, ikke fejler noget, der skulle forhindre dem i at arbejde i samme omfang som andre. I nogle tilfælde er der foretaget overvågning, der tilsyneladende i et vist omfang støtter dette synspunkt.

Som udgangspunkt er det den, der ønsker ydelsen, der skal bevise, at hun eller han også har ret til den. Det kan gøres på mange måder, for eksempel ved hjælp af oplysninger fra læger eller fra arbejdsprøvning. I den situation er det fornuftigt at søge advokatbistand hos en advokat, der har kendskab til den type sager, som ofte afgøres i Ankenævnet for Forsikring.

Der er mulighed for at indbringe sagerne for domstolene, hvis klage til selskabet eller Ankenævnet ikke fører til det ønskede resultat. Det kan ske med hjælp fra den retshjælpsforsikring, der er knyttet til indboforsikringer. Det er i den slags sager vigtigt at vide, at forsikringstageren får medhold i mange sager. Afvisning af ret til ydelser kan være med en begrundelse, der ikke holder.

Først og fremmest skal der klages over afgørelserne med argumenter, der kan føre til det ønskede resultat. Det er ikke altid nok med de rigtige argumenter, der skal også beviser til. I sager for Ankenævnet for Forsikring er der mulighed for at fremlægge bilag. I retssager kan der føres de beviser, som er vigtige for sagen, der kan føres vidner, og der kan stilles spørgsmål til Retslægerådet, hvis der er tvivl om helbredsmæssige forhold.

Grundlæggende beror det på et skøn, om en person er uarbejdsdygtig i et omfang, der berettiger til forsikringsydelse, og det er vigtigt ikke at blive overvældet af oplysninger, som måske ikke er så vigtige eller skadelige, som det kan se ud. Der er altid mulighed for at pege på oplysninger, som er gunstige for sagen. Spørgsmål om forsikringssager kan rettes til advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.