Patientskade og erstatning

Patientskade og erstatning

Patientskade

Patientskade dækker primært over fejlbehandlinger inden for sundhedsvæsnet. En sag som denne er ofte meget vanskelig at håndtere selv, da den både er omfattende og kompliceret, da der skal indhentes en del materiale til brug i sagsbehandlingen. Ligeledes kan det være svært at gennemskue, om afgørelsen af en patientskade og en eventuel tilkendt erstatning er optimal. Hele forløbet giver derfor ofte behov for professionel bistand.

Jeg bistår sager om patientskade i hele København, Frederiksberg, Valby og omegn. Jeg hjælper med at samle og indsende al relevant materiale til behandling, og jeg vurderer afgørelsen, og evt. klage til Ankenævnet for patienterstatningen.

Det er Patienterstatningen, der behandler patientskader, og det er Erstatningsansvarsloven, der gør sig gældende. Dette vil sige, at de forskellige typer af erstatningskrav er det samme, som ved en personskade. Primært er der tale om helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab, svie og smerte, varige mén, forsørgertab og overgangsbeløb. Dit erstatningskrav skal være på minimum kr. 10.000, før din patientskade kan blive anerkendt til sagsbehandling

Facade hos Advokat Lars Søndergaard
Facade hos Advokat Lars Søndergaard

Hør om dine muligheder med en uforpligtende snak

Ring i dag og få et uforpligtende tilbud

Kriterier for en patientskade

Erstatningsansvarsloven kræver, at en patientskade skal være forsaget af én af følgende fire årsager, for at blive anerkendt til en patientskadeerstatning:

  • Patientskaden kunne være undgået, fordi en erfaren specialist ville have behandlet anderledes
  • Patientskaden skyldes decideret svigt i de medicinske apparaturer
  • Patienskaden kunne være undgået ved at have benyttet en anden behandlingsmetode
  • Patienskaden skyldes smerter, der overskrider rimelighedsgrænsen for, hvad patienter må tåle, trods komplikationerne ikke kunne undgås

Du kan få erstatning efter operation

Alt for mange patienter ved ikke, at de kan få en erstatning efter operation, hvis de får bivirkninger, smerter eller mén af behandlingen. Også selv om lægen ikke har lavet nogen ansvarspådragende fejl. Op mod hele 27% af danskerne tror fejlagtigt, at de skal have tegnet en forsikring for at få adgang til en erstatning efter operation, men det er ikke tilfældet.

En erstatning efter operation er en af de mere omfattende processer inden for patientskade, men er til gengæld også den type af erstatning, der kan give et økonomisk plaster på såret. Jeg hjælper med mange sager, der omhandler patientskade og erstatning efter operation, hvor jeg stræber efter at gøre processen så ubesværet som muligt. Kontakt mig på telefon 20 26 74 39 eller e-mail lars@advokatls.dk for at få en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med din patientskade og erstatning efter operation.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.