Omstødelse i konkurs

Omstødelse i konkurs

19. maj 2020 af Advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med konkurs kan der i visse tilfælde ske omstødelse. Det gælder også, når rekonstruktionsbehandling er indledt. Omstødelse betyder, at gyldige dispositioner ophæves. Formålet er at sikre, at der sker udlodning af et konkursbos midler i henhold til Konkursloven.

Det betyder, at man kan se bort fra dispositioner, der forringer boets status. Det vil være tilfældet, hvis den pågældende inden konkursen har givet gaver.

Der kan også ske omstødelse af betalinger eller sikkerhedsstillelse til kreditorer, hvis disse dispositioner medfører en anden fordeling af boets midler mellem kreditorerne end forudsat i loven.

Ved omstødelse af en gave skal gavemodtageren aflevere gaven til boet, der så har mere at udlodde til kreditorerne i henhold til konkursordenen.

Andre dispositioner, der typisk omstødes, er betaling af gæld eller sikkerhedsstillelse for gæld. Det kan være, at den pågældende kreditor har været mere ihærdig for at få sin betaling end de andre, eller at skyldneren har haft en særlig interesse i at have et godt forhold til den pågældende. Det kan der være forskellige grunde til.

Det er sjældent, at der opnås frivillig betaling i stedet for en omstødelse ved en retssag. Den kreditor, der har fået et stort afdrag, har ikke lyst til at betale til boet, der er jo ikke udsigt til at få en væsentlig del tilbage.

Derfor afgøres de fleste sager i retten, hvis konkursboet kan skaffe midlerne til en omstødelsessag. Det er ikke altid tilfældet.

En omstødelsessag føres for konkursboet af kurator eller af en anden advokat på kurators vegne. De fleste omstødelsessager angår dispositioner, der er foretaget ret kort tid inden fristdagen, der ofte er den dag, hvor konkursbegæringen blev indleveret til skifteretten.

Der er en del særregler, og man kan gå langt tilbage i tiden før konkursen, hvis boet kan bevise, at betingelserne i Konkurslovens § 74 er opfyldt, Det kræver, at den begunstigede vidste eller burde vide, at skyldneren var eller blev insolvent, og der skal være noget utilbørligt over dispositionen.

En anden praktisk vigtig regel er, at omstødelsessag skal være anlagt inden 12 måneder efter, at konkursdekretet er afsagt.

Advokat Lars Søndergaard har erfaring med omstødelsessager som kurator og som advokat for den, som en omstødelsessag er anlagt mod. Det har i mange tilfælde været en kreditor, enten en bank eller leverandør.

Har du spørgsmål eller ønsker hjælp til en omstødelsessag eller en konkurssag, er du velkommen til at kontakte advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.