Testamente

Testamente

Testamente

En stor del af befolkningen har brug for at oprette testamente. Det gælder ikke mindst ugifte og barnløse personer. Hvis de ikke opretter testamente, går arven fra dem til forældre eller søskende, mens en eventuel samlever ikke arver. Også ugifte samlevende med børn har behov for at oprette testamente.

Hvis en af dem dør, uden at der er oprettet testamente, arver børnene, mens samleveren intet arver. Det kan gøre det svært at opretholde en tilfredsstillende levestandard.

Facade hos Advokat Lars Søndergaard
Facade hos Advokat Lars Søndergaard

Hør om dine muligheder med en uforpligtende snak

Ring i dag og få et uforpligtende tilbud

Fremgangsmåde og pris

Jeg opretter testamenter for en fast pris på kr. 3.000 + moms kr. 750, i alt kr. 3.750 i advokatsalær.

Indledningsvis afholdes der et møde, hvor klienten fremkommer med sine ønsker til testamentets indhold og vejledes om, hvad der er muligt og hensigtsmæssigt.

Derefter udarbejder jeg udkast, som fremsendes til klienten, der får lejlighed til at fremkomme med bemærkninger og overveje situationen endnu en gang.

Når testamentet er som ønsket, fremsendes der eksemplarer, der er klar til underskrift. Jeg anbefaler, at underskrift sker i skifteretten hos notaren. Det koster kr. 300 i retsafgift.

Et testamente kan normalt ændres eller tilbagekaldes.

Læs gerne mere om testamenter her.

Ægtepagt

I mange tilfælde er det relevant at få oprettet en ægtepagt før eller under ægteskabet. Det er nødvendigt, hvis der overdrages større værdier fra den ene ægtefælle til den anden som gave. I en del tilfælde vil det være hensigtsmæssigt med en ægtepagt om særeje. Hvis der ikke er særeje, skal ægtefæller dele boet ligeligt ved skilsmisse. Hvis en ægtefælle har indbragt størstedelen af formuen, kan det være en ubehagelig overraskelse at skulle af med halvdelen af formuen.

Det kan gøre det vanskeligt at beholde en selvstændig virksomhed. Det koster kr. 3.000 + moms i advokatsalær at få oprettet en ægtepagt og kr. 1.660 i retsafgift til tinglysning. Hvis en ægtepagt oprettes samtidig med et testamente, vil det samlede advokatsalær blive reduceret til kr. 4.500 + moms. Ligesom ved testamente er der tale om personlig rådgivning i forbindelse med et møde.

Uskiftet bo

Hvis en gift person dør, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Det betyder, at arven til børnene først udbetales ved længstlevendes død. Uskiftet bo med særbørn kan kun lade sig gøre, hvis de giver samtykke til det. Derfor er det ofte nødvendigt at begrænse arven til særbørn ved førstafdødes død til tvangsarv.

Tvangsarv

Tvangsarv udgør en fjerdedel af arven til den pågældende arving ifølge loven. Uden testamente vil en ægtefælle arve halvdelen af, hvad en person efterlader sig, mens børn arver den anden halvdel. Det kan begrænses til en fjerdedel af halvdelen både for ægtefællens og børns vedkommende.

Man kan oprette testamente til fordel for ubeslægtede eller til institutioner eller lignende, og eneste begrænsning ligger i reglerne om tvangsarv. En ugift person uden livsarvinger, det vil sige uden børn eller børnebørn osv. har ingen tvangsarvinger.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.