Konkursbo

Insolvens, rekonstruktion og konkursbo

Jeg hjælper virksomheder i økonomiske vanskeligheder med at vurdere, om der skal foretages et forsøg på at redde virksomheden, eller om der skal indgives konkursbegæring.
Hvis der er realistiske muligheder for at redde virksomheden, vil jeg fremsende begæring om rekonstruktion til skifteretten efter de fra januar 2011 gældende regler.

Jeg har erfaring som beskikket tilsyn i betalingsstandsninger og kan beskikkes som rekonstruktør. En rekonstruktion skal gå ud på enten virksomhedsoverdragelse eller tvangsakkord. En kreditor kan også begære rekonstruktion.

Konkursloven indeholder stramme tidsfrister, og det er derfor vigtigt, at virksomheden har et korrekt regnskab og fyldestgørende bogføring allerede ved indledningen. Hvis rekonstruktionen ikke lykkes inden for kort tid, vil virksomheden blive erklæret konkurs.

Udover de muligheder, som Konkursloven rummer for rekonstruktion, kan der forhandles om en frivillig akkord, men det forudsætter, at alle væsentlige kreditorer er indstillet på at medvirke. Jeg bistår med forhandlinger og rådgivning i sådanne sager.

Facade hos Lars Søndergaard
Facade hos Lars Søndergaard

Hør om dine muligheder med en uforpligtende snak

Ring i dag og få et uforpligtende tilbud

Særligt om konkursboer

Jeg indgiver konkursbegæringer for kreditorer, herunder for lønmodtagere, som ønsker at få deres løn udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, I forbindelse med dette rådgiver jeg om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt for den pågældende kreditor, eller om der er bedre muligheder for, at denne kan få sit tilgodehavende helt eller delvist betalt ved andre fremgangsmåder.

Jeg påtager sig opgaver som kurator i konkursboer.

Jeg bistår med rådgivning til kreditorer under konkursboets behandling og repræsenterer disse i forbindelse med forhandlinger og i retssager om omstødelse.

Lars Søndergaard i mødelokale

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.