Sager om ansvar for mangler ved fast ejendom

Sager om ansvar for mangler ved fast ejendom

30. juni 2020 af Advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med handler med fast ejendom kan der opstå problemer med mangler. I nogle tilfælde har sælger tilbudt at betale halvdelen af udgiften til ejerskifteforsikring, og en køber, der konstaterer mangler, kan rette sit krav mod ejerskifteforsikringen, der dog ikke altid bliver pålagt at betale.

Hvis en huskøber får afvist sit krav af ejerskifteforsikringen, er der god grund til at søge advokatbistand med henblik på at undersøge, om der bør gennemføres en sag mod ejerskifteforsikringen ved Ankenævnet for Forsikring eller ved domstolene. Det vil være relevant at overveje andre muligheder for erstatning ved samme lejlighed.

I en del tilfælde er der mulighed for at rette krav om erstatning eller afslag i købesummen mod sælgeren.

I sager om mangler ved fast ejendom skal der reageres hurtigt og på en juridisk korrekt måde, hvis ikke muligheden for at få erstatning eller afslag skal forringes. Det er vigtigt at sikre sig bevis for manglerne hurtigst muligt, og det skal helst ske ved syn og skøn med en sagkyndig og uvildig skønsmand.

Det kan være praktisk med syn og skøn, inden der anlægges retssag, så kan man bagefter bedre vurdere, om der er grundlag for en retssag, og hvem den skal anlægges mod.

Der er grund til at advare mod at få mangler udbedret, inden der er foretaget syn og skøn, så vil der være ringe muligheder for at bevise manglerne og bevise, hvad udbedring koster.

Det er vigtigt at få en advokat med erfaring i sager om fast ejendom knyttet til sagen, så der hurtigst muligt tages stilling til bevissikring og ved samme lejlighed foretages overvejelser over, hvem der kan være grundlag for at kræve erstatning hos, det kan være hos ejerskifteforsikring eller tidligere ejer eller hos håndværkere, der har udført mangelfuldt arbejde.

Vi har stor erfaring med mangler ved fast ejendom og med retssager og voldgiftssager herom. Vi repræsenterer købere og sælgere og håndværkere eller entreprenører. Vi er uafhængige af forsikringsselskaber og lægger stor vægt på, at vi udelukkende varetager klientens interesser i den enkelte sag uden risiko for inhabilitet.

Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp til en sag om mangler ved fast ejendom, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.