Forældelse af erstatningskrav

Forældelse af erstatningskrav

01. juni 2013 af Advokat Lars Søndergaard

Højesteret har for nylig taget stilling til, om erstatningskrav for personskade forældes successivt. Hvis det var tilfældet, kunne erstatningskrav måske opdeles i en forældet del og en del, der ikke var forældet.

Forældelsesfristen var tidligere 5 år og er nu 3 år, og den regnes fra skadens indtræden. Det bevirker, at hele erstatningskravet som udgangspunkt forælder på samme tidspunkt.

I den sag, som Højesteret tog stilling til, gjorde den skadelidte gældende, at en del af erstatningskravet ganske vist ved sagsanlæg var mere end 5 år gammelt, men at en del af kravene på godtgørelse for svie og smerte vedrørte perioder, der lå mindre end 5 år forud for sagsanlægget.

Den skadelidte fik ikke medhold i, at forældelsesfristen skulle regnes fra den enkelte fordrings forfaldstidspunkt, der indtrådte dag for dag.

Højesteret fastslog, at forældelsesfristen skulle regnes fra skadens indtræden ved skader uden for kontrakt, medmindre der var grundlag for suspension af forældelsesfristen.

Det er værd at bemærke, at der i en del tilfælde vil være grundlag for suspension.

Henvendelser vedrørende ovenstående og anmodning om bistand kan rettes til advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.