Erstatning for driftstab

Erstatning for driftstab

13. maj 2019 af Advokat Lars Søndergaard

En erhvervsvirksomhed kan rammes hårdt, hvis indtrufne omstændigheder bevirker, at indtægterne udebliver eller begrænses stærkt. Det kan være tilfældet, hvis en ulykke fører til, at produktionen må ophøre en periode. Det samme gælder, hvis virksomhedens lager brænder eller ødelægges, så der i lang tid ikke er noget at sælge.

Hvis der er en erstatningsansvarlig, der er skyld i skaden, kan der være mulighed for at få erstatning hos den pågældende, der ofte vil være dækket af ansvarsforsikring.

Erstatning hos en erstatningsansvarlig forudsætter, at der er et ansvar, og at der kan bevises et tab. Ansvar forudsætter almindeligvis en uforsvarlig adfærd, for eksempel fejlbetjening af en maskine, men der kan også være tale om objektivt ansvar i særlige tilfælde.

Hvis en virksomhed får en bygning eller maskine skadet, så den ødelægges eller i en periode ikke kan benyttes, vil der mangle indtægter, indtil der er sket reparation eller genopførelse af en ny bygning eller reparation eller anskaffelse af en ny maskine. Det kan være svært at begrænse udgifterne til for eksempel løn til ansatte i en periode uden drift i virksomheden.

Et driftstab kan i mange tilfælde være stort og føre til, at der mistes kunder, der går til andre leverandører og ikke vender tilbage, når produktionen er genoptaget.

Der vil være behov for bistand fra en advokat for at sikre sig erstatning fra en ansvarlig.

I en del tilfælde er der forsikringsdækning for driftstab. Det er en del af mange erhvervsforsikringer, så det bør man undersøge i tilfælde af brand, oversvømmelse, stormskade eller lignende skade.

Disse forsikringer har særlige betingelser og som regel forenklede måder at opgøre driftstabet på. I de fleste tilfælde dækker forsikringen en begrænset periode.

Der er også behov for advokatbistand, når der er forsikringsdækning for driftstab.

Anmodning om bistand til sager om erstatning og forsikring kan rettes til advokat Lars Søndergaard.

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.