Behandling af sager om konkurskarantæne

Behandling af sager om konkurskarantæne

16. februar 2017 af Advokat Lars Søndergaard

Konkursloven indeholder bestemmelser om konkurskarantæne, som kan besluttes af skifteretten efter indstilling fra kurator i det pågældende konkursbo. Det er ledelsen i den konkursramte virksomhed, der kan pålægges konkurskarantæne.

​Konkurskarantæne er en ret indgribende foranstaltning, og der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før konkurskarantæne kan pålægges. Den pågældende, som man overvejer at pålægge konkurskarantæne, skal på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

​Det bedømmes på baggrund af handlinger eller undladelser foretaget et år forud for fristdagen eller fra beslutning om tvangsopløsning af et selskab, om der er tale om groft uforsvarlig adfærd. Det er ikke en enhver uheldig disposition, der kan karakteriseres som groft uforsvarlig.

Konkurskarantæne kan pålægges for en periode på indtil 3 år, og i den periode må den pågældende ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og direkte for virksomhedens forpligtelser. I særlige tilfælde kan det bestemmes, at vedkommende slet ikke må deltage i ledelsen overhovedet.

​Hvis der indledes sag om konkurskarantæne, har den person, som sagen indledes over for, krav på skriftveksling og kan anmode om mundtlig forhandling. Der er mulighed for at få beskikket en advokat, og det må stærkt anbefales at søge bistand hos en advokat, der har kendskab til behandling af konkursboer og til behandling af retssager. En kendelse om konkurskarantæne kan indbringes for landsretten.

Spørgsmål og anmodning om assistance kan rettes til advokat Lars Søndergaard.

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.