Ændring af vurdering af varige mén fra 10 til 30 procent

Ændring af vurdering af varige mén fra 10 til 30 procent

September 2021 af advokat Lars Søndergaard

I mange sager er der varige mén, der bedømmes ud fra en tabel. Hvis der ikke opnås enighed i en erstatningssag, kan parterne mod betaling bede enten Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) eller Patienterstatningen om at fastsætte, hvor stort mén der er som følge af en skade.

I arbejdsskadesager fastsættes det varige mén af AES, og der er mulighed for klage til Ankestyrelsen. Hvis man ikke er tilfreds med afgørelsen derfra, er der mulighed for at gå videre til domstolene.

Mulighederne for at få en afgørelse eller vurdering af mén fra arbejdsskademyndighederne eller Patienterstatningen tilsidesat er generelt små, måske fordi det afhænger af et lægefagligt skøn.

I en sag, der er behandlet her på kontoret, afgjorde Ankestyrelsen, at en arbejdsskade havde medført et mén på 10 procent.

Sagen blev indbragt for retten, hvor der blev indhentet en besvarelse fra Retslægerådet på spørgsmål angående, hvilke skader der var sket på den tilskadekomnes ene fod, ankel og ben. Retslægerådet beskrev skaderne i form af blandt andet knoglebrud, sår, føleforstyrrelser med nerveskader, stærke smerter døgnet rundt og nedsat bevægelighed og fandt følger forenelige med CRPS.

Ankestyrelsen genoptog herefter sagen og fandt, at det varige mén skulle sættes til 30 procent i stedet for 10 procent. Genoptagelsen blev begrundet med, at den oprindelige afgørelse var forkert.

I den nye afgørelse fandt Ankestyrelsen, at knoglebruddet med smerter og nedsat bevægelighed gav 8 procent mén, og nerveskader med føleforstyrrelser blev sat til 10 procent. CRPS-type 2, der også kaldes refleksdystrofi blev sammen med andre gener sat til 12 procent.

Sagen blev afsluttet i retten, da Ankestyrelsen havde givet den skadelidte medhold.

Der er tale om en usædvanlig stor forskel mellem den oprindelige afgørelse og den nye afgørelse, og det skyldes blandt andet, at det med Retslægerådets udtalelse var slået fast, at der var tale om refleksdystrofi.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker min bistand til en erstatningssag, er du velkommen til at kontakte mig.

Advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.