Ligebehandling og løn i opsigelsesperioden under barselsorlov på dagpenge

Ligebehandling og løn i opsigelsesperioden under barselsorlov på dagpenge

12. februar 2014 af Advokat Lars Søndergaard

En funktionær, der havde krav på fuld løn i 14 uger efter sin fødsel, overgik efter de 14 uger til orlov på dagpenge i den resterende orlovsperiode.

​Et stykke inde i dagpengeperioden ophævede hendes fagforening ansættelsen på grund af manglende betaling af løn for den sidste periode med løn.

​Fagforeningen krævede på funktionærens vegne løn i opsigelsesperioden. Det blev gjort gældende, at hun som erstatning for arbejdsgiverens misligholdelse skulle have løn i opsigelsesperioden. Der blev henvist til regler i Funktionærloven, der efter funktionærens opfattelse skulle bedømmes i lyset af EU-retten, og til synspunkter vedrørende forskelsbehandling på grund af hendes køn.

​Østre Landsret og Højesteret fastslog, at hun på ophævelsestidspunktet var på ulønnet forældreorlov, som fortsatte i hele opsigelsesperioden. Hun havde ikke krav på løn i opsigelsesperioden.

​Afgørelsen må ses på baggrund af, at funktionæren ikke havde lidt noget tab. Hun havde i opsigelsesperioden tjent det samme, som hun ville have tjent, hvis hun ikke var blevet opsagt.

​Hvis der ikke havde været tale om en ophævelse på grund af arbejdsgiverens betalingsmisligholdelse, der skyldtes insolvens, men i stedet tale om en opsigelse fra arbejdsgiverens side, kunne funktionæren eventuelt have været berettiget til godtgørelse efter Ligebehandlingsloven, hvis ikke arbejdsgiveren kunne bevise, at opsigelsen ikke skyldtes forskelsbehandling begrundet i funktionærens barsel.

​Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til advokat Lars Søndergaard.​

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.