Bolighandel og ejerskifteforsikring

Bolighandel og ejerskifteforsikring

01. februar 2016 af Advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med en bolighandel skal der udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, og på grundlag af disse rapporter skal der tilbydes ejerskifteforsikring. Når der er tilbudt ejerskifteforsikring inden indgåelse af en bolighandel, og sælgeren har tilbudt at betale halvdelen af forsikringspræmien for ejerskifteforsikringen, er sælger med få undtagelser frigjort for ansvaret for skjulte mangler.

Den vigtigste undtagelse for sælgers ansvarsfrihed er, at sælger fortsat bærer ansvaret for svigagtige eller groft uagtsomme forhold. Det vil være tilfældet, hvis sælger har kendskab til mangler, som han undlader at oplyse om. Sælger skal også opfylde garantier, men de er sjældne i ejendomshandler.

Det er ikke så sjældent, at en køber kræver erstatning i henhold til en ejerskifteforsikring. Der vil ofte være uenighed mellem husejer og forsikringsselskab om, hvorvidt der er en mangel, som kan kræves erstattet. Måske mener forsikringsselskabet, at en mindre heldig egenskab ved huset ikke er en mangel men bare er noget, man skal forvente ved køb af et måske ældre hus, det kan for eksempel dreje sig om kolde gulve eller vægge.

I andre tilfælde kan der være tvivl om, hvorvidt en mangel var til stede på overtagelsesdagen. Hvis det ikke bevises, dækker ejerskifteforsikringen ikke.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke mangler, som er beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, det gælder ikke, hvis beskrivelsen er misvisende. Hvis sælger har tilbudt at betale halvdelen af præmien for ejerskifteforsikringen, er sælger frigjort for ansvar som nævnt oven for, selv om køber vælger ikke at tegne ejerskifteforsikring.

Det må anbefales at benytte advokatbistand ved tvister om mangler ved fast ejendom, det gælder også i forhold til en ejerskifteforsikring.

Hvis ikke kortvarige forhandlinger fører til en tilfredsstillende løsning, bør sagen indbringes for Ankenævnet for Forsikring eller for domstolene, hvis ikke der er aftalt voldgift.

Yderligere oplysninger og assistance kan fås ved henvendelse til advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.