Skønsrekvirent blev tilkendt sagsomkostninger

8. Februar 2016 af Advokat Lars Søndergaard