Ligebehandling og løn i opsigelsesperioden under barselsorlov på dagpenge

12. Februar 2014 af Advokat Lars Søndergaard