Ikke fradrag i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

1. Januar 2013 af Advokat Lars Søndergaard